2010-06-22

Är du på riktigt?

Lunchmöte

Öydis Wik Maxe, ombudsman vid ST Göteborgskontoret, besöker styrelsen för informationsutbyte.

2010-06-16

Krav inför årets avtalsrörelse

Idag överlämnade förhandlingsorganisationen OFR/S/P/O sina krav till Arbetsgivarverket (AgV) inför årets avtalsrörelse på det statliga området. OFR/S/P/O är den förhandlingskartell som förhandlar fram de centrala avtalen inom staten. ST är det största enskilda fackförbundet.

Kraven innehåller bland annat:
‑ Årligt garanterade löneökningar för samtliga medlemmar
‑ Rätt till tjänstledighet för deltagande i arbetslivsintroduktion
‑ Lönekartläggning ska genomföras inför varje lönerevision
‑ Ersättning vid alla typer av föräldraledighet ska vara lika oavsett kön.
‑ Livsanpassad arbetstid där det ges möjlighet att anpassa arbetstiden i livets olika skeden t ex i tider då man behöver fokusera på sin tonåring eller åldrande föräldrar.
‑ Tydliga planer för hur arbetet med att åtgärda brister i arbetsmiljön bedrivs

Annette Carnhede, Fackförbundet STs ordförande, kommenterar kraven med att ST aldrig accepterar ett sifferlöst avtal. ‑ Våra erfarenheter visar att sifferlösa avtal kan leda till att såväl löneutvecklingen som utvecklingen i jobbet uteblir.

Vidare ställs krav på lika stora löneökningar som den privata sektorn. Kravet har bland annat sin grund i det faktum att om staten ska klara de framtida strukturförändringarna, utvecklingskraven och pensionsavgångarna är det viktigt att man är en attraktiv arbetsgivare. Därför är det naturligt att avtalet ger förutsättningar för en likvärdig löneutveckling med tjänstemän inom den internationellt konkurrentutsatta sektorn för att bidra till en ansvarsfull löneutveckling i balans med samhällsekonomin.

Du kan följa STs avtalsrörelser på http://www.st.org/avtal2010
och på Facebook

Har du frågor kontakta gärna Lars Pauli på lars.pauli@st.org