2011-03-11

Kursdag i diskrimineringslagen!

Välkommen till en dag om diskrimineringslagen med DO och Sensus torsdagen den 24 mars.

Medlemmar/förtroendevalda och anställda inom TCO förbunden har 1000 kr rabatt. Pris 2900-1000=1900 kr pp

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här!

2011-02-06

Årsmöte

Tid: 22 mars kl. 16.30
Plats: E308
 
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den 1 mars.
För att delta i årsmötet fordras ingen anmälan.

För att delta i efterföljande middag fordras anmälan. Mer information kommer snart.
 
Styrelsen uppmanar medlemmar att lyssna till valberedningens locktoner om att engagera sig i fackligt arbete, dels genom att erbjuda sig själv och dels genom att vidtala och föreslå andra. Utan engagemang riskerar vi en arbetsmiljö som vi inte förtjänar.
Valberedningens sammansättning: Lucia Monastyrski, Anna-Karin Josefsson.