2015-11-03

Hej.

Vi kommer inom kort att göra om sidan då styrelsen inte haft möjlighet/tid att uppdatera vad som händer med det fackliga arbetet här på Högskolan. Men vi lovar er, det fackliga arbetet pågår för fullt! Vi hänvisar tillsvidare till vårt nyhetsbrev som skickas till alla medlemmar ett par gånger per termin. Och tänk på att du som medlem alltid kan kontakta oss i styrelsen eller ditt arbetsplatsombud.

Är du nyanställd vid Högskolan i Borås och vill veta mer om den lokala ST-klubben tveka inte att kontakta styrelsen.

Jonas Andersson- ordförande
Mattias Hjertén - kassör
Charlotte Svensson- ledamot
Magnus Sirhed- ledamot
Viktoria Sandblom- ledamot