2010-12-20

En hälsning till er från oss

Styrelsen vill önska alla medlemmar en riktig

God Jul och Gott Nytt År

Tack för året som gått!

Nyhetsbrev nr 11

Läs senast nyhetsbrevet från ST!

2010-11-09

Broschyren "Avtalen klara"

I dagarna får alla medlemmar inom arbetsgivarverkets område broschyren ”Avtalen klara” i sin brevlåda.
Den tar kort upp de viktigaste delarna i det nya centrala avtalet.

2010-10-22

För dig under 40! Ett fackligt inspirationsdygn

Datum: 18-19 november 2010
Plats: Studieförbundet Sensus, Skolgatan 22 i Skövde
Övernattning: Clarion collection Marjoren

Världen är full av idioter
- det gäller bara att ha en bra relation till dem
Den vanligaste orsaken till förlorad arbetsglädje och minskad effektivitet är
problematiska relationer på våra arbetsplatser. Våra värderingar och beteenden
påverkar vårt gemensamma arbetsklimat. Vi kommer under föreläsningen
att serveras ett smörgåsbord av besvärliga situationer och besvärliga personer.
Du kommer själv att få möjlighet att vara delaktig i övningar och gruppdiskussioner

Hur fungerar arbetsrätten?
Vilka möjligheter skapar den?
Fackförbundet ST vill erbjuda sina unga förtroendevalda, och dig som nyfiken
medlem, till ett inspirerande dygn tillsammans på Sensus i Skövde. Vårt mål
är att du ska få en extra kick inför vinterns arbete.


Anmälan till:
goteborg@st.org senast måndag 1 november 2010
ST står för uppehälle samt tågresa (2:a klass) eller buss. Resa med egen bil

ersätts med 18,50 kr/mil (skattefritt). Kostnader under 100 kr ersätts ej!


Har du frågor så tveka inte att höra av dig till oydis.wik.maxe@st.org
eller rino.agerhall@st.org

Välkommen till en inspirerande träff!

Kunskapsdagarna!


Välkommen till Kunskapsdagarna i Göteborg,
Trollhättan och Borås i november 2010!

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg (15 november)


Scandic Swania, Storgatan 47-49, Trollhättan (17 november)

2010-10-17

Avtal klart!

14 oktober blev avtalet mellan OFR/S/P/O och Arbetsgivarverket (AgV) för ett stort antal statsanställda klart. Avtalsområdet är Fackförbundet STs största och omfattar myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser. På http://www.st.org/avtal2010/avtalklart - kan du läsa mer om avtalet, hämta hem det och se och höra Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST kommentera.

2010-06-22

Är du på riktigt?

Lunchmöte

Öydis Wik Maxe, ombudsman vid ST Göteborgskontoret, besöker styrelsen för informationsutbyte.

2010-06-16

Krav inför årets avtalsrörelse

Idag överlämnade förhandlingsorganisationen OFR/S/P/O sina krav till Arbetsgivarverket (AgV) inför årets avtalsrörelse på det statliga området. OFR/S/P/O är den förhandlingskartell som förhandlar fram de centrala avtalen inom staten. ST är det största enskilda fackförbundet.

Kraven innehåller bland annat:
‑ Årligt garanterade löneökningar för samtliga medlemmar
‑ Rätt till tjänstledighet för deltagande i arbetslivsintroduktion
‑ Lönekartläggning ska genomföras inför varje lönerevision
‑ Ersättning vid alla typer av föräldraledighet ska vara lika oavsett kön.
‑ Livsanpassad arbetstid där det ges möjlighet att anpassa arbetstiden i livets olika skeden t ex i tider då man behöver fokusera på sin tonåring eller åldrande föräldrar.
‑ Tydliga planer för hur arbetet med att åtgärda brister i arbetsmiljön bedrivs

Annette Carnhede, Fackförbundet STs ordförande, kommenterar kraven med att ST aldrig accepterar ett sifferlöst avtal. ‑ Våra erfarenheter visar att sifferlösa avtal kan leda till att såväl löneutvecklingen som utvecklingen i jobbet uteblir.

Vidare ställs krav på lika stora löneökningar som den privata sektorn. Kravet har bland annat sin grund i det faktum att om staten ska klara de framtida strukturförändringarna, utvecklingskraven och pensionsavgångarna är det viktigt att man är en attraktiv arbetsgivare. Därför är det naturligt att avtalet ger förutsättningar för en likvärdig löneutveckling med tjänstemän inom den internationellt konkurrentutsatta sektorn för att bidra till en ansvarsfull löneutveckling i balans med samhällsekonomin.

Du kan följa STs avtalsrörelser på http://www.st.org/avtal2010
och på Facebook

Har du frågor kontakta gärna Lars Pauli på lars.pauli@st.org

2010-05-10

Styrelsemöte

Datum: 2010-05-11

2010-05-01

KARRIÄRMINGEL LUNCH I BORÅS

Datum: 2010-05-05 kl. 11.30-13.30

Ort: Borås
Plats: Högskolan, sal H302
Sista anmälningsdag: 2010-05-03

Välkomna!