2010-11-09

Broschyren "Avtalen klara"

I dagarna får alla medlemmar inom arbetsgivarverkets område broschyren ”Avtalen klara” i sin brevlåda.
Den tar kort upp de viktigaste delarna i det nya centrala avtalet.