2011-03-11

Kursdag i diskrimineringslagen!

Välkommen till en dag om diskrimineringslagen med DO och Sensus torsdagen den 24 mars.

Medlemmar/förtroendevalda och anställda inom TCO förbunden har 1000 kr rabatt. Pris 2900-1000=1900 kr pp

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här!